Rättslig information

1 - Presentation av webbplatsen

I enlighet med artikel 6 i den franska lagen nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras härmed webbplatsens användare om följande lapantouflebio.com Identiteten på de olika parter som deltar i dess genomförande och övervakning:

Ägare : Alternativ'Bio - SAS - SIRET 890 543 168 - TVA FR32890543168- 35 Boulevard Baptistin Cayol, 13008 Marseille, Frankrike
Skapare : tekly.fr
Ansvarig utgivare: Alternativ'Bio - https://lapantouflebio.com/contact/
Den person som ansvarar för publiceringen är en fysisk eller juridisk person.
Webbansvarig : tekly.fr - https://tekly.fr/contact/
Värd: o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrike

2 - Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds

Användning av webbplatsen lapantouflebio.com innebär ett fullständigt och förbehållslöst godkännande av de allmänna användningsvillkor som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan när som helst ändras eller kompletteras. lapantouflebio.com uppmanas därför att regelbundet konsultera dem.

Denna webbplats är normalt alltid tillgänglig för användarna. Alternativ'Bio kan dock besluta att avbryta webbplatsen för tekniskt underhåll, och kommer i så fall att sträva efter att i förväg informera användarna om datum och tid för avbrottet.

Webbplats lapantouflebio.com uppdateras regelbundet av Alternativ'Bio. På samma sätt kan de rättsliga meddelandena ändras när som helst: de är ändå bindande för användaren, som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att bekanta sig med dem.

3 - Beskrivning av tillhandahållna tjänster

Webbplats lapantouflebio.com är att tillhandahålla information om alla företagets aktiviteter.

Alternativ'Bio strävar efter att tillhandahålla på webbplatsen lapantouflebio.com information så korrekt som möjligt. Vi kan dock inte hållas ansvariga för eventuella utelämnanden, felaktigheter eller underlåtenhet att uppdatera informationen, oavsett om dessa beror på oss själva eller på tredje part som tillhandahåller informationen.

All information på webbplatsen lapantouflebio.com ges endast i informationssyfte och kan komma att ändras. Den information som finns på denna webbplats lapantouflebio.com är inte uttömmande. De anges med förbehåll för eventuella ändringar som kan ha gjorts sedan de lades ut på nätet.

4 - Avtalsbegränsningar för tekniska data

Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för någon materiell skada som uppstår till följd av användningen av webbplatsen. Användare av webbplatsen förbinder sig dessutom att använda ny, virusfri utrustning och en uppdaterad webbläsare av senaste generation för att få tillgång till webbplatsen.

5 - Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning

Alternativ'Bio är ägare till de immateriella rättigheterna eller innehar nyttjanderätten till alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud och programvara.

All reproduktion, framställning, ändring, publicering och anpassning av hela eller delar av webbplatsen, oavsett vilket medel eller vilken process som används, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från : Alternativ'Bio.

All obehörig användning av webbplatsen eller något av de element som den innehåller betraktas som intrång och kommer att beivras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den franska lagen om immateriella rättigheter.

6 - Begränsning av ansvar

Alternativ'Bio kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador på användarens utrustning vid åtkomst till webbplatsen lapantouflebio.com, som beror antingen på användning av utrustning som inte uppfyller de specifikationer som anges i punkt 4, eller på förekomst av ett fel eller inkompatibilitet.

Alternativ'Bio kan inte hållas ansvarigt för indirekta skador (såsom förlust av marknad eller förlust av möjligheter) till följd av användningen av Alternativ'Bios webbplats. lapantouflebio.com.

Interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet) är tillgängliga för användarna. Alternativ'Bio förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som läggs ut på detta område och som strider mot den lagstiftning som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I förekommande fall förbehåller sig Alternativ'Bio också rätten att hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt i händelse av meddelanden av rasistisk, kränkande, ärekränkande eller pornografisk karaktär, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).

7 - Hantering av personuppgifter

I Frankrike skyddas personuppgifter av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober 1995.

När du använder webbplatsen lapantouflebio.comFöljande information kan samlas in: URL för de länkar genom vilka användaren har fått tillgång till webbplatsen lapantouflebio.comAnvändarens internetleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol).

Under alla omständigheter samlar Alternativ'Bio in personlig information om användaren endast för behovet av vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen. lapantouflebio.com. Användarna tillhandahåller denna information med full kännedom om fakta, särskilt när de själva lägger in den. Användaren av lapantouflebio.com skyldigheten att tillhandahålla denna information.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, dataregister och individuella friheter har alla användare rätt att få tillgång till, korrigera och invända mot alla personuppgifter som rör dem genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran, tillsammans med en kopia av identitetshandlingen med innehavarens underskrift, där det anges till vilken adress svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av lapantouflebio.com publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något som helst medium till tredje part. Endast den som köper Alternativ'Bio och dess rättigheter kan överföra denna information till den eventuella köparen, som i sin tur är bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna om användaren av webbplatsen. lapantouflebio.com.

Webbplatsen har inte anmälts till CNIL eftersom den inte samlar in personuppgifter.

Databaser skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

8 - Hypertextlänkar och cookies

Webbplats lapantouflebio.com innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser som har upprättats med tillstånd från Alternativ'Bio. Alternativ'Bio har dock inte möjlighet att kontrollera innehållet på de webbplatser som besöks på detta sätt och tar följaktligen inget ansvar i detta avseende.

Navigera på webbplatsen lapantouflebio.com sannolikt kommer att leda till att en eller flera cookies installeras på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om hur en dator surfar på en webbplats. De uppgifter som samlas in på detta sätt är avsedda att underlätta senare besök på webbplatsen och används också för att mäta antalet besökare.

Om du vägrar att installera en cookie kan det göra det omöjligt att få tillgång till vissa tjänster. Användare kan dock konfigurera sin dator enligt följande för att vägra installation av cookies:

I Internet Explorer: fliken Verktyg (hjulformad ikon uppe till höger) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta med Ok.

Firefox: Klicka på Firefox-knappen högst upp i webbläsarfönstret och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess.
Ställ in lagringsreglerna till: använd personliga inställningar för historik. Slutligen, avmarkera den för att inaktivera cookies.

I Safari: Klicka på menyikonen (som symboliseras av ett kugghjul) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet "Sekretess" klickar du på Innehållsinställningar. I avsnittet "Cookies" kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka på menyikonen (symboliseras av tre horisontella linjer) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet "Sekretess" klickar du på preferenser. På fliken "Sekretess" kan du blockera cookies.

9 - Tillämplig lag och jurisdiktion

Tvister i samband med användningen av webbplatsen lapantouflebio.com regleras av fransk lag. De behöriga domstolarna i Paris har exklusiv jurisdiktion.

10 - De viktigaste berörda lagarna

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om databehandling, dataregister och individuella friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

11 - Ordlista

Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder den ovan nämnda webbplatsen.

Personuppgifter: "information som, i någon form, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som den gäller" (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).