Allmänna försäljningsvillkor

IDU-nummer: FR357764_11UNCT

Denna webbplats drivs av AlterNativ'Bio. På denna webbplats hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till AlterNativ'Bio. AlterNativ'Bio erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka denna webbplats och/eller köpa någon av våra produkter deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Villkor", "Villkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor, villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller hyperlänkade till dessa. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Läs dessa försäljnings- och användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa försäljnings- och användningsvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Om dessa allmänna villkor för försäljning och användning betraktas som ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa allmänna villkor för försäljning och användning.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna shop i framtiden kommer också att omfattas av dessa försäljnings- och användarvillkor. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik är hostad av LWS.

1 - Villkor för användning av vår onlinebutik

Genom att acceptera dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor förklarar du att du har uppnått myndighetsåldern i det land, den stat eller den provins där du är bosatt, och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta minderåriga som är beroende av dig att använda denna webbplats.

Det är förbjudet att använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, i samband med att du använder tjänsten, bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar, virus eller någon annan kod av destruktiv natur.

Alla brott mot eller överträdelser av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

2 - Allmänna villkor och bestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka en person tillgång till tjänsterna.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive din kreditkortsinformation) kan överföras på ett okrypterat sätt, och detta inkluderar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst till tjänsten eller kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga förhandstillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är inkluderade för din bekvämlighet och kommer varken att begränsa eller påverka dessa Villkor.

3 - Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

Vi ansvarar inte för om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte användas som enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Denna tidigare information är till sin natur inte uppdaterad och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

4 - Ändringar av tjänsten och priser

Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller något innehåll i tjänsten) utan föregående meddelande och när som helst.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för prisändringar, avbrott eller nedläggning av Tjänsten.

5 - Produkter eller tjänster (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan finnas tillgängliga i begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färgerna korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person i något geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av varje produkt eller tjänst som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på alla produkter, tjänster, information eller andra varor som du erhåller eller köper motsvarar dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

6 - Korrekt fakturering och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Sådana begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, kan tyckas komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs via vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs.

För mer information, se vår returpolicy.

7 - Valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har kontroll över eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "enligt tillgänglighet", utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi ska inte ha något juridiskt ansvar som uppstår ur eller i samband med användningen av dessa valfria verktyg från tredje part.

Om du använder de valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör ta del av de villkor enligt vilka dessa verktyg erbjuds av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.

8 - Länkar till tredje part

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla element från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten på sådana webbplatser, och vi garanterar inte och tar inget ansvar för något innehåll, webbplats, produkter, tjänster eller andra objekt som är tillgängliga på eller från sådana tredjepartswebbplatser.

Vi ansvarar inte för någon skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som genomförs i samband med dessa webbplatser från tredje part. Läs noga igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

9 - Kommentarer, förslag och andra förslag från användare

Om du på vår begäran skickar specifikt innehåll (till exempel för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt "Feedback"), ger du oss en obegränsad, oåterkallelig licens att redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda i alla medier all Feedback som du skickar till oss. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) betala någon ersättning till någon för några kommentarer som tillhandahålls; eller (3) svara på några kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa regler och villkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, publicitet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något olagligt, ärekränkande, förtalande, stötande eller obscent material, och de kommer inte heller att innehålla något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon associerad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är, eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du publicerar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

10 - Personlig information

Om du lämnar dina personuppgifter i vår butik regleras detta av vår integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy.

11 - Felaktigheter, oriktigheter och utelämnanden

Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter, utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar, om någon information på tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning).

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i Tjänsten eller på någon tillhörande webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen definierad uppdatering eller uppdateringsdatum på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats bör åberopas för att dra slutsatsen att informationen på Tjänsten eller någon tillhörande webbplats har ändrats eller uppdaterats.

12 - Förbjuden användning

Utöver de förbud som anges i de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning; (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, ärekränka, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sätt som negativt påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon associerad eller orelaterad webbplats eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) för att spamma, phisha, kapa, utpressa information från, bläddra, söka eller skanna webben (eller någon annan resurs); (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder i vår tjänst, någon annan webbplats eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningsområdena.

13 - Uteslutande av garantier och begränsning av ansvar

Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom användning av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan avbryta tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) på en "som den är" och "som tillgänglig" basis för din användning utan några framställningar, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska AlterNativ'Bio, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller skada, vare sig direkt, indirekt, tillfällig, straffbar, speciell eller följdskada av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon tjänst eller produkt som tillhandahålls via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt hänför sig till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgänglig via tjänsten, även om du har underrättats om möjligheten till sådana anspråk. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

14 - Ersättning

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla AlterNativ'Bio, vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa villkor eller de dokument som de hänvisar till, eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

15 - Dissociabilitet

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor för försäljning och användning anses vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, ska den bestämmelsen ändå verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa allmänna villkor för försäljning och användning, och sådan avskiljning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

16 - Annullering

De skyldigheter och ansvar som parterna ådragit sig före dagen för uppsägningen skall i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa villkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller på annat sätt. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du upphör att använda vår webbplats.

Om vi efter eget gottfinnande bedömer att du inte har lyckats, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa villkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande till dig och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del av dem).

17 - Hela avtalet

Om vi underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor ska detta inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor eller andra policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela förståelsen och avtalet mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation, förslag och avtal, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, någon tidigare version av villkoren).

Eventuell oklarhet vid tolkningen av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor ska inte tolkas till nackdel för den part som upprättar dem.

18 - Tillämplig lag

Dessa villkor och alla separata avtal genom vilka vi förser dig med tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i 35 Boulevard Baptistin Cayol, Marseille, U, 13008, Frankrike.

19 - Ändringar i de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns några ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter publicering av eventuella ändringar av dessa villkor utgör godkännande av dessa ändringar.

20 - Kontaktuppgifter

Frågor om de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren kan skickas till oss på kontaktformulär.