Juridisk informasjon

1 - Presentasjon av nettstedet

I henhold til artikkel 6 i fransk lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til den digitale økonomien informeres brukerne av nettstedet herved om følgende lapantouflebio.com identiteten til de ulike partene som er involvert i gjennomføringen og oppfølgingen:

Eier : Alternativ'Bio - SAS - SIRET 890 543 168 - TVA FR32890543168- 35 Boulevard Baptistin Cayol, 13008 Marseille, Frankrike
Skaper : tekly.fr
Ansvarlig for utgivelsen: Alternativ'Bio https://lapantouflebio.com/contact/
Den ansvarlige for publiseringen er en fysisk eller juridisk person.
Nettredaktør : tekly.fr - https://tekly.fr/contact/
Vert : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrike

2 - Generelle vilkår og betingelser for bruk av nettstedet og tjenestene som tilbys

Bruk av nettstedet lapantouflebio.com innebærer full og uforbeholden aksept av de generelle bruksvilkårene som er beskrevet nedenfor. Disse bruksvilkårene kan når som helst endres eller suppleres. lapantouflebio.com oppfordres derfor til å konsultere dem med jevne mellomrom.

Dette nettstedet er normalt tilgjengelig for brukerne til enhver tid. Alternativ'Bio kan imidlertid bestemme seg for å avbryte nettstedet på grunn av teknisk vedlikehold, og vil i så fall forsøke å informere brukerne om dato og klokkeslett for inngrepet på forhånd.

Nettstedet lapantouflebio.com oppdateres regelmessig av Alternativ'Bio. På samme måte kan de juridiske merknadene endres når som helst: De er likevel bindende for brukeren, som oppfordres til å lese dem så ofte som mulig for å gjøre seg kjent med dem.

3 - Beskrivelse av tjenestene som tilbys

Nettstedet lapantouflebio.com er å gi informasjon om alle selskapets aktiviteter.

Alternativ'Bio bestreber seg på å tilby følgende på nettstedet lapantouflebio.com informasjon så nøyaktig som mulig. Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for eventuelle utelatelser, unøyaktigheter eller manglende oppdatering av informasjonen, enten dette skyldes oss eller tredjepartspartnere som leverer informasjonen.

All informasjon på nettstedet lapantouflebio.com er kun ment som informasjon og kan bli endret. Videre kan informasjonen på lapantouflebio.com er ikke uttømmende. Det tas forbehold om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort siden de ble lagt ut på nettet.

4 - Avtalemessige begrensninger på tekniske data

Nettstedet bruker JavaScript-teknologi.

Nettstedet kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader som oppstår som følge av bruk av nettstedet. I tillegg forplikter brukerne av nettstedet seg til å bruke nyere, virusfritt utstyr og en oppdatert nettleser av siste generasjon.

5 - Immaterielle rettigheter og varemerkeforfalskning

Alternativ'Bio er eier av de immaterielle rettighetene eller innehar bruksrettighetene til alle elementene som er tilgjengelige på nettstedet, særlig tekster, bilder, grafikk, logoer, ikoner, lyder og programvare.

All reproduksjon, representasjon, endring, publisering, tilpasning av alle eller deler av elementene på nettstedet, uansett hvilke midler eller prosesser som brukes, er forbudt, unntatt med skriftlig forhåndsgodkjenning fra : Alternativ'Bio.

Enhver uautorisert bruk av nettstedet eller av noen av elementene det inneholder, vil bli betraktet som en krenkelse og vil bli straffeforfulgt i henhold til bestemmelsene i artikkel L.335-2 ff. i den franske loven om immaterielle rettigheter.

6 - Ansvarsbegrensning

Alternativ'Bio kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader på brukerens utstyr ved tilgang til nettstedet lapantouflebio.com, som skyldes bruk av utstyr som ikke oppfyller spesifikasjonene angitt i punkt 4, eller som skyldes feil eller inkompatibilitet.

Alternativ'Bio kan ikke holdes ansvarlig for indirekte skader (for eksempel tap av marked eller tap av muligheter) som følge av bruk av Alternativ'Bios nettsted. lapantouflebio.com.

Interaktive områder (mulighet for å stille spørsmål i kontaktområdet) er tilgjengelig for brukerne. Alternativ'Bio forbeholder seg retten til å slette, uten forvarsel, alt innhold som legges ut i dette området og som er i strid med gjeldende lovgivning i Frankrike, særlig bestemmelsene om databeskyttelse. Alternativ'Bio forbeholder seg også retten til å holde brukeren sivilrettslig og/eller strafferettslig ansvarlig, spesielt i tilfelle meldinger av rasistisk, fornærmende, ærekrenkende eller pornografisk art, uansett hvilket medium som brukes (tekst, bilder osv.).

7 - Håndtering av personopplysninger

I Frankrike er personopplysninger beskyttet av lov nr. 78-87 av 6. januar 1978, lov nr. 2004-801 av 6. august 2004, artikkel L. 226-13 i straffeloven og EU-direktivet av 24. oktober 1995.

Når du bruker nettstedet lapantouflebio.comFølgende informasjon kan samles inn: URL-adressen til lenkene som brukeren har fått tilgang til nettstedet gjennom. lapantouflebio.combrukerens internettleverandør, brukerens IP-adresse (Internet Protocol).

Under alle omstendigheter samler Alternativ'Bio kun inn personlig informasjon om brukeren for å kunne tilby visse tjenester på nettstedet. lapantouflebio.com. Brukerne gir denne informasjonen med full kjennskap til fakta, særlig når de selv legger den inn. Brukeren av lapantouflebio.com plikten til å gi denne informasjonen.

I henhold til bestemmelsene i artikkel 38 ff. i lov 78-17 av 6. januar 1978 om databehandling, dataregistre og individuelle friheter, har alle brukere rett til å få tilgang til, korrigere og protestere mot alle personopplysninger som gjelder dem, ved å sende en skriftlig og signert forespørsel, ledsaget av en kopi av identitetsdokumentet med underskrift av innehaveren av dokumentet, med angivelse av adressen som svaret skal sendes til.

Ingen personlige opplysninger om brukeren av lapantouflebio.com publiseres uten brukerens viten, utveksles, overføres, tildeles eller selges på noe som helst medium til tredjeparter. Det er kun ved kjøp av Alternativ'Bio og dets rettigheter at denne informasjonen kan overføres til den eventuelle kjøperen, som i sin tur er bundet av den samme forpliktelsen til bevaring og endring av dataene med hensyn til brukeren av nettstedet. lapantouflebio.com.

Nettstedet er ikke registrert hos CNIL, da det ikke samler inn personopplysninger.

Databaser er beskyttet av bestemmelsene i lov av 1. juli 1998 om gjennomføring av direktiv 96/9 av 11. mars 1996 om rettslig beskyttelse av databaser.

8 - Hypertekstlenker og informasjonskapsler

Nettstedet lapantouflebio.com inneholder en rekke hypertekstlenker til andre nettsteder som er opprettet med tillatelse fra Alternativ'Bio. Alternativ'Bio har imidlertid ikke mulighet til å kontrollere innholdet på nettsteder som besøkes på denne måten, og påtar seg derfor ikke noe ansvar for dette.

Bla gjennom nettstedet lapantouflebio.com vil sannsynligvis føre til at det installeres en eller flere informasjonskapsler på brukerens datamaskin. En informasjonskapsel er en liten fil som ikke gjør det mulig å identifisere brukeren, men som registrerer informasjon om hvordan en datamaskin surfer på et nettsted. Informasjonen som innhentes på denne måten, er ment å gjøre det lettere å surfe på nettstedet senere, og brukes også til å måle antall besøkende.

Hvis du nekter å installere en informasjonskapsel, kan det gjøre det umulig å få tilgang til visse tjenester. Brukerne kan imidlertid konfigurere datamaskinen på følgende måte for å nekte installasjon av informasjonskapsler:

I Internet Explorer: fanen Verktøy (hjulformet ikon øverst til høyre) / Internett-alternativer. Klikk på Konfidensialitet og velg Blokker alle informasjonskapsler. Bekreft med Ok.

Firefox: Klikk på Firefox-knappen øverst i nettleservinduet, og gå deretter til fanen Alternativer. Klikk på fanen Personvern.
Sett lagringsreglene til: bruk personlige innstillinger for historikk. Til slutt fjerner du avmerkingen for å deaktivere informasjonskapsler.

I Safari: Klikk på menyikonet (symbolisert med et tannhjul) øverst til høyre i nettleseren. Velg Innstillinger. Klikk på Vis avanserte innstillinger. I delen "Konfidensialitet" klikker du på Innholdsinnstillinger. I delen "Informasjonskapsler" kan du blokkere informasjonskapsler.

I Chrome: Klikk på menyikonet (symbolisert med tre horisontale streker) øverst til høyre i nettleseren. Velg Innstillinger. Klikk på Vis avanserte innstillinger. I delen "Konfidensialitet" klikker du på Innstillinger. I fanen "Konfidensialitet" kan du blokkere informasjonskapsler.

9 - Gjeldende lov og jurisdiksjon

Enhver tvist knyttet til bruken av nettstedet. lapantouflebio.com er underlagt fransk lov. De kompetente domstolene i Paris har eksklusiv jurisdiksjon.

10 - De viktigste berørte lovene

Lov av 6. januar 1978 nr. 78-17, endret ved lov av 6. august 2004 nr. 2004-801 om behandling av personopplysninger, dataregistre og individets frihet.

Lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til den digitale økonomien.

11 - Ordliste

Bruker: Internett-bruker som kobler seg til og bruker det nevnte nettstedet.

Personopplysninger: "opplysninger som på en eller annen måte, direkte eller indirekte, gjør det mulig å identifisere de fysiske personene de gjelder" (artikkel 4 i lov nr. 78-17 av 6. januar 1978).